Leksione të Hapura

Trajnimi i studentëve me temën ” Teknikat e Intervistimit”. 

Studentët u njohen në lidhje me protofolin e karrierës, sjelljen dhe mënyrat e sakta të komunikimit, paraqitjen e jashtme gjatë një interviste si edhe me teknika e strategji për të qenë të suksesshëm gjatë një interviste.