Leksione te hapura

Personalitete të shquara të fushave të ekonomisë, medias, drejtësisë, shkencave psikosociale, etj, janë pjesë e leksioneve të hapura që organizohen në Universitetin e Gjuhëve të Huaja . Leksionet e hapura janë një eksperiencë e shkëlqyer dhe tepër e kërkuar nga studentët tanë e cila i bashkëlidhet veprimtarive të tjera ekstrakurrikulare