Master i shkencave në “Përkthim teknik – letrar dhe interpretim”

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Studenti  me formim të tillë mund të punojë si :

-Përkthyes i teksteve të specialitetit në fushën e drejtësisë, ekonomisë, etj.

-Përkthyes i teksteve pragmatike pranë mediave të ndryshme

-Interpret konferencash

-Përkthyes pranë shtëpive botuese

-Përkthyes apo interpret pranë agjensive të përkthimit

Këtë vit po punohet për hapjen e një masteri të delokalizuar në gjuhë dhe ndërkulturalitet, Specialiteti Përkthim Profesional dhe Interpretim/Dega Përkthim Profesional njëherazi Diplomë Universitare “DU 1-Mjete dhe orientim profesional në përkthim” në bashkëpunim me ITIRI-Strasburg dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Plani mësimor Master i shkencave në Përkthim teknik - letrar dhe interpretim