Mundësi Punësimi

Zyra e Këshillimit të Karrierës është e gatshme  t’ju ndihmojë drejt rrugës së suksesit:

Ju jep  mundësinë të përzgjidhni punën tuaj,  

Ju siguron kontaktet me kompanitë dhe institucionet me të cilat bashkëpunojmë,

Jep keshillat më të mira për të përshtatur degën tuaj të studimit dhe punën që ju vetë preferoni.