Nisma e Klubit të Vullnetarizmit organizon serinë e aktiviteteve për këtë vit akademik

“Teksa përpiqemi të ndriçojmë rrugën e të tjerëve, pa kuptuar ndriçojmë tonën.”-Mady Anne Radmacher
Fëmijët janë thesari ynë. Është detyra jonë të kujdesimi për rritjen e tyre me sa të mundemi.
Ndaj, klubi ynë i vullnetarizmit vendosi të nisë serinë e aktiviteteve për këtë vit akademik duke mbledhur veshje dhe lodra për fëmijët në nevojë.
? Kush dëshiron të dhurojë diçka, mund ta vendosë në kutitë pranë hyrjes së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja