Njoftim – “Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës”.

Urdhëri nr. 02, datë 21.03.2024, i Rektorit

“Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës”.

Mbi njohjen dhe zbatim Urdhëri Nr.02, dt 21.03.2024_removed