NJOFTIM- Për fillimin e procedurave të praktikës mësimore/profesionale për vitin akademik 2022-2023