One Week International Faculty Development Program on: “Empower Education, Research & Publications in the Fasting Changing World: Challenges on Applying Cutting Edge Technology

11

Njoftim

  1. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës në bashkëpunim me universitetin  Mindanao State University-Sulu, Philippines dhe organizatën Cape Comorin Trust në Indi, organizojnë aktivitetin shkencor një javor, me temë “ , Techniques, and Methods”.

Ky aktivitet në të cilin do të jepen leksione mbi tema të ndryshme edhe nga kolegë të FGJH-së të do të organizohet online javën e ardhshme, përkatësisht në datat 11/12/2023-17/12/2023.

Kolegë dhe studentë të interesuar mund të marrin pjesë në këtë aktivitet duke u regjistruar në lidhjen/barcode e afishes më poshtë.