Orarin e vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Spanjolle për vitin akademik 2021-2022.

Njoftim !

Bashkengjitur do te gjeni orarin e vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Spanjolle për vitin akademik 2021-2022.

ORARI MASTER I SHKENCAVE GJUHE SPANJOLLE