Prof. Asoc. Dr. Diana Kastrati

Fakultetit i gjuhëve të huaja

Prof. Asoc. Dr. Diana KASTRATI

Biografia

Prof. Asoc. Dr. Diana KASTRATI është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Italiane, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 24-vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit, në vitin 1989, si “Mësuese e gjuhës italiane për shkollën e mesme”, kreu studimet e thelluara pasuniversitare. Në vitin 2012 fiton gradën “Doktor i Shkencave” me diskutimin e temës «Faktorizimi i miteve moderne shqiptare, produkt i traditës dhe komunikimit mediatik».

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë:

Histori e Mesjetës Italiane; Tipologji tekstore; Studim i veprës letrare; Përkthim letrar; Laborator i temës së diplomës, Antropologji kulturore etj.

Ka shërbyer në pozicione drejtuese: Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës Italiane (2016-2020). Në cilësinë e Përgjegjëses së Departamentit të Gjuhës italiane, ka organizuar një seri kuvendesh diturake, projektesh dhe takimesh kulturore e letrare, kombëtare e me prani profesoreske e studiuesish ndërkombëtare, si mbi: Luigi Pirandello-n, Umberto Eco-n, Letërsinë migratore shqiptare në Itali, takime me shkrimtarë italianë e përkthyes.

Ka botuar:

Monografi

  1. “Bibliografia e botimeve të prof.Jup Kastratit për periudhën 57 vjeçare: nëntor 1941-dhjetor 1998” (Studim). Botuar me rastin e 75 vjetorit të lindjes të prof.Kastratit, shtëpia botuese Albagen, 2000, 216 faqe, Shkodër.
  2. Faktorizimi i miteve moderne shqiptare, produkt i traditës dhe i komunikimit mediatik”, (monografi), UET Press Tiranë, nëntor 2013, 185 faqe.

Artikuj dhe kumtesa: si studiuese e letërsisë dhë e kulturës italiane ka botuar brenda dhe jashtë vendit në revista të specializuara të natyrës kulturologjike, sociolinguistike, letrare dhe traduktologjike më shumë se 40 tituj; ka studime dhe pjesëmarrje në konferenca e kuvende diturake, si brenda dhe jashtë vendit (Itali, Francë,Rumani, Kosovë etj); në fushën e  përkthimit, ka një numër të konsiderueshëm përkthimesh të autorëve të spikatur të skenës kulturore dhe letrare italiane; në fushën e publicistikës ka botuar shkrime të karakterit kryesisht kulturologjik. Çmime dhe tituj:

Fituese e Çmimit kombëtar të Përkthimit për vitin 2016. Për merita të veçanta në fushën e përkthimeve dhe përhapjes së kulturës italiane në Shqipëri, në 2018 me dekret të Presidentit Italian Sergio Mattarella, nderohet me Titullin Cavaliere della Stella d’Italia.