Dr.Alban Foçi

Biografia

Dr.Alban Foçiështë i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 18 vjeçare si pedagog dhe studiues. Pas diplomimit në vitin 2002, në vitin 2005 mbaron studimet pasuniversitare dhe në vitin 2012 ato doktorale në fushën Letërsi Botërore.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë Letërsi, Përkthim, Metodologji e Mësimdhënies.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare ….

Ka shërbyer në pozicione drejtuese:

2007-2020 Përgjegjës i Degës së Gjuhës Turke pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike.

2016-2020 Zv. Dekan në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja Universiteti i Tiranës.

Ka botuar:

“Fillimet e romanit në letërsinë turke”, Revista LCPJ, 2/2 ISSN 2073-5138 (print), ISSN 2077-0812, (online), ISBN 978-99956-792-1-7, Tiranë, Dhjetor 2010.

“Vështirësitë e mësimdhënies  në gjuhën turke”, Buletini shkencor UNIEL. Elbasan 2010/1.  

“Romani turk mes tregimit popullor turk dhe romanit francez”,  Kërkimeuniversitare nr. 32,ISSN:2226-082X, Gjirokastër 2012. 

 “Pjesateatrale Besa e Sami Frashëritdhefutja e konceptittëbesësnëletërsinëturke” Albano Hellenica, ISSN: 1108-846X, ISBN 978-960-89823-2-1, Athinë / Greqi 2012/1.