Dr. Enkela Dalipi

Fakultetit i gjuhëve të huaja

Biografia

Phd Enkela Dalipi (Gegprifti), e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Italiane, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Kam një përvojë pune 15 vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit në Fakultetin e Gjuheve te Huaja, Universiteti i Tiranes, në vitin 1993, studimet pasuniversitare dhe ato doktorale lidhen respektivisht me fushën e studimeve socio-politike, evropiane dhe me Didaktiken në funksion të komunikimit ndërkulturor.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë:

Gjuhën  italiane, Historinë e Italisë, Ligjerimin politik, Didaktikën,

Botime:

Guida di verbi italiani seguiti da preposizioni, Universiiteti ‘Zoja e Keshillit te mire, E.Dalipi, S.Piri, E.Pata, N.Hoti, 2006.

Albania, a narrative of recent travel’ of Edward Frederick Knigh’, Il Viaggio Adriatico. Aggiornamenti bibliografici sulla letteratura di viaggio in Albania e nelle terre dell’Adriatico, 2011.

Speciality languages and their report versus standard language”, Revista shkencore e Institutit Alb-Shkenca Vëll V. Nr.4, 2012, Mediterranean Center of Social and Education Research-Rome, ISSN 2073-3244, 2012.

Guida  Conoscere l’Albania. E. Dalipi&A.Dalipi,  Shtepia Botuese Toena, Tirane, 2012.

The role and the competences of the teacher for specific purpose’, revista e Shkencave shoqerore “VIZIONE’, nr.. 19/2013, Shkup, Maqedoni, ISSN 1409-8962, UDC 316, 33,32, 2013.

Mësimdhënia e Gjuhëve të Huaja të Specialitetit në funksion të rritjes së kompetencës së komunikimit ndërkulturor, Revista ndërkombëtare për shkencat shoqërore “VIZIONE’, nr. 23/2015, Shkup, Maqedoni, ISSN 1409-8962, UDC 316, 33,32. 2015.

Procesi konstruktiv i leximit në gjuhën italiane të specialitetit”,  4th International Conference on Educational Sciences, organizuar nga Universiteti Hëna e Plotë Beder, Tiranë, 24-25 Prill 2015.

Tipologia 3, Tekst universitar, E.Dalipi, V.Adhami, S.Piri, A.Fida, 2015.

Aftësitë e studimit dhe vështirësite e studentëve gjatë përvetësimit të gjuhës së huaj të specialitetit, Aktet e Konferencës ICSS XII, 19-20 May 2017, Amsterdam.LLT