Ma. Antinela Delija (Macit)

Biografia

Ma. Antinela Delija (Macit)  është e punësuar me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 3 vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit në FGJH, në vitin 2008.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë gjuhesinw.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare brenda dhe jashte vendit.