Prof. Asoc. Dr. Alma Pinari

Biografia

Aktualisht e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Me një përvojë pune 20 vjeçare si pedagoge, përkthyese dhe studiuese.

Arsimimi dhe trajnime

2016:                Titulli “Profesor i Asociuar”

2007- 2014:     Grada Shkencore “Doktor”

2002-2006:   Master në GJUHËSI, “PËRKIME SEMANTIKO-FUNKSIONALE MIDIS KOMPONENTËVE TË ASPEKTUALITETIT NË GJUHËN RUSE DHE SHQIPE”, UT, FGJH;

1997– 2001:      Diplomuar nё Universitetin e Tiranës, Dega Rusisht dhe Greqisht, FGJH, UT;

1993-1997:        Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja, Dega rusisht-gjermanisht;

Shtator-Dhjetor 2005: Kualifikim 3-mujor në Shën-Petërburg, Rusi:

23.05.2007-27.05.2007: Trajnim për mёsimdhёnien në distancё: “Conception, developpement e utilisation d’un cours en lingne”. (Projektimi, zhvillimi dhe përdorimi i një kursi “on-line”). AUF+UT

Maj 2009: Trajnim për pёrkthimin, organizuar nga FGJH, nё bashkёpunim me Qendrёn e Pёrkthimit dhe Interpretimit tё Universitetit TURKU (Finlandё);

Mars-Qershor 2010: Studime tё thelluara për doktoraturë, nё kuadёr tё Programit CEEPUS II, Rrjeti pёr gjuhёt sllave, CII-AT-0037-04-0809 “Slavic Philology and its cultural contexts”, Graz, Austri;

Redaktore Shtator 2014: Trajnim pёr mёsimdhёnien e gjuhёs ruse, nga pedagogё tё Universitetit tё Perm-it, Rusi nё bashkёpunim me Fakultetin e Gjuhёve tё Huaja;

10-21 Gusht 2020: Trajnim me temë «Современные тенденции в обучении русскому языку как иностранному» (Tendencat bashkëkohore në mësimdhënien e gjuhës ruse si e huaj), organizuar nga Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Rusisë A.I. Herzen, Shën Peterburg, në platformën online;

17 Shtator 2020- Trajnuese për stafin akademik të gjuhës ruse me temë “Mësimdhënie e gjuhës ruse si e huaj në distancë”, me asistencën e përfaqësisë diplomatike ruse për kulturën dhe arsimin “Rossotrudnichestvo”. Tiranë, FGJH, UT;

Fushat e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, ndër vite dhe aktualisht përfshijnë:

Gjuhësi: Fonetikë ruse (2002-2008), Gjuhë e folur dhe e shkruar ruse (2002-2006), Gramatikë historike ruse (2002-2005), Morfologji ruse (prej vitit 2009 e në vazhdim), Leksikologji ruse (prej vitit 2007 e në vazhdim);

Përkthim dhe Interpretim: Interpretim Konsekutiv (prej vitit 2016 e në vazhdim), Interpretim simultan (prej vitit 2016 e në vazhdim), Praktikë përkthimi, (cikli i II)  (prej vitit 2015 e në vazhdim), Interpretim (Cikli II) (prej vitit 2015 e në vazhdim)

Pjesëmarrëse në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare brenda vendit dhe jashtë vendit;

Koordinatore pёr Shqipёrinё nё Rrjetin e Gjuhёve Sllave, nё projektin Ceepus – 2010 e deri më sot;

Pёrkthyese e jashtme zyrtare prane Ministrisё sё Drejtёsisё, qё prej vitit 2009 e nё vazhdim;

Përvojë përkthimi dhe interpretimi në bashkëpunim me agjencitë e përkthimit Cosmos Translation, Alba Global, Aetos Translations & Events”, Local Eyes Albania etj.

Monografi: “SEMANTIKA FOLJORE E ASPEKTUALITETIT, TEMPORALITETIT DHE TAKSISËS”, ISBN 978-9928-131-26-3, FLESH, Tiranë, 2015.

e tekstit të ushtrimeve të sintaksës së gjuhës ruse, (Prof.as.dr. Xh. Zykaj), Tiranё 2004

“Praktikë përkthimi (Prof.dr. A.Xhelili), Tiranë 2008

Redaktore e përkthimitt të teksteve shkollore per minoritetin maqedonas nga Prof.As.Dr. Valentina Nestor (Edukim per Shoqerine 1, Arti Pamor 6, Gjeografi 6, Histori 6, Qytetari 6, Teknologji 6, etj.).

Aftësi të tjera: komunikuese dhe vendimarrёse, natyrë sa kreative aq edhe metodike.