Prof. As. Dr.Spartak Kadiu

Biografia

Prof. As. Dr.Spartak Kadiu është i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 18 vjeçare si pedagog dhe studiues. Pas diplomimit në 2003, ka përfunduar studimet pasuniversitare në vitin 2007 dhe ato doktorale  në vitin 2013.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë drejtimin gjuhësor

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare brenda dhe jashte vendit.

Anëtar bordi në revistën Turkish Studies

Ka botuar: Uygulamali bicimibilmi, 2007,  bashkëautor