Prof. As. Dr.Xhemile Abdiu

Biografia

Prof. As. Dr.Xhemile Abdiu është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 20 vjeçare si pedagoge dhe studiuese.

Diplomimi në viti 2000- Studime universitare, Diplomë,Universiteti i Tiranës, Fakulteti i GjuhëvetëHuaja, Departamenti i GjuhëveSllavo-Ballkanike, DegaGjuhëTurke, Tiranë

Diplomimi në 2004 – Studimeuniversitare me korrespondence, Diplomë, Universiteti i Tiranës, FakultetiHistori-Filologji, Departamenti i GjuhësdheLetërsisëShqipe, DegaGjuhedheLetersiShqipe, Tiranë

2005 – Masteri, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i GjuhëvetëHuaja, Departamenti i GjuhëveSllavo-Ballkanike, DegaGjuheTurke

Prill 2013 – Mbrojtja e doktoraturës, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i GjuhëvetëHuaja, Departamenti i GjuhëveSllavo-Ballkanike, DegaGjuheTurke

Maj 2015 – Marrja e titullit ProfesoriAsociuar, FakultetiiGjuhëvetëHuaja, DepartamentiiGjuhëveSllavo-Ballkanike, DegaGjuheTurke

Studimet pasuniversitare dhe ato doktorale lidhen me fushën e gjuhësisë, me gramatikën, me fushën e morfologjisë dhe sintaksës, specifikisht me gjuhën turke, dhe me çështje të përkthimit.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë:

Hyrje në Gjuhësi, Gjuhësi Teksti, Gjuhësi e Përgjithshme, Stilistikë Turke, Gjuhësi e Zbatuar, Gramatikë e Aplikuar, Strategji dhe Teknika të Komunikimit, Përdorimi i Drejtë i Gjuhës Turke.

Ka marrë pjesë në konferenca dhe kongrese ndërkombëtare nëTurqi,SHBA, Rumani, Gjermani, Hungari, Francë, Azerbajxhan, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Kirgizistan, Qipron e Veriut.

Anëtare e bordeveshkencorenëdisarevistashkencorendërkombëtare

Anëtare e jashtmedhebashkëpunëtorepërveprimtaritëshkencorenëTDK – InstitutiiGjuhësTurke, Ankara, Turqi. (SipasrregulloressëInstitutitATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU)

Ka shërbyer në pozicione drejtuese – 3 muaj zëvendësuese e përgjegjësit të degës së gjuhës turke për shkak të detyrës së tij jashtë shtetit.

Ka botuar:Tekst universitar për morfologjinë turke, Xhemile Abdiu, Spartak Kadiu, Uygulamalı Dilbilgisi, Tiranë 2007, ISBN: 978-99956-20-08-0. (Bashkautorë)

Perkthime të librave historikëdhe romaneve nga gjuha turke në gjuhën shqipe në shtëpi botuese vendase dhe të huaja.