Prof. Dr. Saverina Pasho

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Tiranë, Shqipëri.

Prof. Dr. Saverina Pasho

Zv. Dekane

Zv. Dekan për Ciklin e Tretë të Studimeve, kërkimin shkencor dhe botimet