Pranimet në Ciklin e Tretë të Studimeve, Doktoraturë

 

THIRRJE PËR APLIKIM PËR REGJISTRIM  

NË PROGRAMIN E DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023,  

PRANË FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA, UNIVERSITETI I TIRANËS 

 

Dekanati i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, në mbledhjen e datës 27.03.2023 vendosi hapjen e Aplikimeve për Programin e Doktoratës në “Shkenca Humane” për vitin akademik 2022-2023 në:  

 

 • “Shkenca Gjuhësore”:  
 • “Gjuhësi e zbatuar dhe krahasuese” 
 • “Mësimdhënie e gjuhës së huaj” 
 • “Studime përkthimore dhe të interpretimit” 
 • “Gjuhësi kompjuterike e zbatuar” 
 • “Komunikim ndërkulturor” 

   

 • “Letërsi Botërore moderne dhe postmoderne”: 

   

 • “LETËRSI AMERIKANE” 
 • “LETËRSI FRËNGE” 
 • “LETËRSI GREKE” 
 • “LETËRSI ITALIANE”  


  KALENDARI I THIRRJES 

   

Afati i aplikimit 

12 – 28 Prill 2023 

Afati i shqyrtimit të dosjeve 

1-12 Maj 2023 

Shpallja e listës paraprake të fituesve 

15 Maj 2023 

Ankimime 

15 – 17 Maj 2023 

Shqyrtimi i ankimimit nga Komisioni ad- hoc 

17-23 Maj 2023 

Shpallja e listës përfundimtare të fituesve 

26 Maj 2023 

 

Shënim: Çdo kandidat depoziton dosjen në njësinë bazë për gjuhën dhe kulturën e së cilës do të zhvillojë studimin kërkimor

Pranimet në ciklin e tretë të studimeve në Doktoratë