Prezantimi i programit të Bashkimit Evropian në kuadër të bursave të mobilitetit Erasmus+KA107 studentëve të vitit të parë Bachelor

🏫Dita e fundit e javës së orientimit të studentëve të vitit të parë u mbyll me prezantimin e programit të Bashkimit Evropian në kuadër të bursave të mobilitetit Erasmus+KA107.🌎
👉🏻Koordinatorja akademike Erasmus+, Dr. Drita Rira u prezantoi studentëve mundësitë e shumta që u ofrohen për të kryer një semestër të plotë studimesh në një nga universitetet evropiane me të cilat UT ka lidhur Marrëveshje ndërinstitucionale.🔖
✏️Gjithashtu, studentët u njohën me procedurat e aplikimit, dokumentacionin që duhet të plotësojnë si edhe detajet e dokumentit Learning Agreement, kontratës studimore.📄
________________________________________
🇬🇧The last day of the first-year student orientation week ended with the presentation of the European Union program within the framework of the Erasmus+KA107 mobility scholarships.🌎
👉🏻Academic Coordinator of Erasmus+ Dr.Drita Rira presented to the students the opportunities offered to them for developing a full semester of studies at one of the European universities to which UT has signed Inter-Institutional Agreements.🔖
✏️In addition, the students were introduced to the application procedures, the documentation they must complete, as well as the details of the Learning Agreement.📄