Bachelor në Gjuhë Angleze me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHË ANGLEZE – VITI I TRETË, Grupi A, Bachelor “PËRKTHIM DHE INTERPRETIM” – SEMESTRI I – BACHELOR – 2021 -2022

Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses