Bachelor në Gjuhë Angleze

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE – VITI I ll, Grupi I – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE – VITI I II, Grupi H – SEMESTRI ll – BACHELOR – 2021 -2022

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses