Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”, Departamenti i Gjuhës Frenge

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS FRENGE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Frenge
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses