Master i shkencave në Mësuesi në Gjuhën Greke për arsimin e mesëm të lartë

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS Greke, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER MËSUESI– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Greke
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Orari i vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Greke për vitin akademik 2021-2022.

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Greke
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses