Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Departamenti i Gjuhës Frënge

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS FRENGE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Frenge
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR MASTER PËRKTHIM DHE INTERPRETIM GJUHË FRËNGE VITI I, Grupi A SEMESTRI I, 2021-2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Frenge
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses