Master Profesional Përkthim me profil përkthyes, Anglisht

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MESIMOR, Master Profesional Përkthim me profil përkthyes, Semestri I

Departamenti : Departamenti I Gjuhës Angleze
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses