MASTERI SHKENCAVE, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, Gjuha Gjermane

Profili

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS GJERMANE– Grupi A, Viti I – SEMESTRI ll – MASTER– 2021 -2022

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Gjermane
Semester : Simestri II, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

ORARI MËSIMOR MASTERI SHKENCAVE, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM VITI I, Grupi A SEMESTRI I, 2021-2022 GJUHE GJERMANE

Departamenti : Departamenti i Gjuhës Gjermane
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses