MASTERI SHKENCAVE, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, Gjuha Ruse

Profili

Orari i vitit të parë, semestrit I, Master i Shkencave ne te gjitha programet e studimit, Gjuhë Ruse për vitin akademik 2021-2022.

Departamenti : Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike
Semester : Simestri I, Viti akademik 2021-2022
Më shumë

Search For Courses