Programi akademik CEEPUS për shkëmbim në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor

Mundësi aplikimi në programin akademik CEEPUS,për shkëmbim në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor,për studentët dhe personelin akademik.

ceepus-15052018013152