Shkencore

Rreth Nesh

Revistat shkencore FGJh

Thirrje për botim në revistën shkencore FGJH

Botime – Akte konferencash

Botime të tjera ( produkte projektesh nga ekipet kerkimore)

Monografi , Përkthime

Rregullore e Revistës FGJh