Stafi i Filialit

Përgjegjës i departamentit

Dr. Dhonat Kote

Drejtori i Filialit Sarandë
Më shumë

Demir Kroj

Pedagog i Filialit Sarandë
Më shumë

Lindita Kasaj

Pedagog i Filialit Sarandë
Më shumë

Vasil Barka

Pedagog i Filialit Sarandë
Më shumë

Vasilika Rraku

Pedagog i Filialit Sarandë
Më shumë