Takime online me maturantët e të gjitha shkollave të mesme të vendit.

Takime online me maturantët e të gjitha shkollave të mesme të vendit.
Në kuadër të informimit të maturantëve mbi studimet e larta në universitetet shqiptare, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja organizon takimet online në praninë e profesorëve të tij nga data 24 shkurt deri 31 mars 2022.