TARIF SHKOLLIMI CIKLI I PARË (Bachelor)- PROGRAM I DYTË STUDIMI (KËSTI I DYTË)

TARIF SHKOLLIMI CIKLI I PARË (Bachelor)- PROGRAM I DYTË STUDIMI (KËSTI I DYTË)