TARIF SHKOLLIMI- CIKLI I PARË (Bachelor) PROGRAM I DYTË STUDIMI (KËSTI I PARË)