Urdhëri “ Për shpalljen e datës së zgjedhjeve për drejtues të njësisë bazë në, Departamentin e Financës, të Fakultetit të Ekonomisë dhe Departamentin e Gjuhës Spanjolle, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në Universitetin e Tiranës”