Vendim mbi shtyerjen e përfundimit të studimeve vetëm për studentët përsëritës të vitit III bachelor dhe vitit II master brenda vitit akademik 2022-2023

Vendim mbi shtyerjen e përfundimit të studimeve vetëm për studentët përsëritës të vitit III bachelor dhe vitit II master brenda vitit akademik 2022-2023

DEjan