Vendim për “Miratimin e Listave Emërore të Studentëve Përfitues Burse, Reduktim/Përjashtim Tarife, për Vitin Akademik 2022-2023”

Vendim për “Miratimin e Listave Emërore të Studentëve Përfitues Burse, Reduktim/Përjashtim Tarife, për Vitin Akademik 2022-2023”

Xerox Scan_01042023102831