Sot në orën 12:00 13:00 në sallën 310 në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohet një bashkëbisedim rreth « Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Universitet

Të dashur studentë dhe pedagogë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja,
Sot më datë 31 Maj 2022 në orën 12:00 13:00 në sallën 310 në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohet një bashkëbisedim rreth « Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Universitet
si edhe do të shpallen fituesit e konkursit « Eseja dhe Fotoja më e mirë » lidhur me këtë temë. Konkursi studentor organizohet nga Departamenti i Gjuhës Frënge dhe mbështetet nga Agjencia
Universitare e Frankofonisë.