Në Degën e Gjuhës Turke u zhvillua leksioni i pedagoges Hatice Yazgan e cila ishte në auditoret tona në kuadër të Erasmus+

Në Degën e Gjuhës Turke u zhvillua leksioni i pedagoges Hatice Yazgan e cila ishte në auditoret tona në kuadër të Erasmus+.
Prof, Hatice Yazgan, sot në audioret e FGJH-së foli për marrëdhënien gjuhë kulturë, në kuadrin e kontaktit gjuhësor ndërmjet shqipes dhe turqishtes.