“Njohja e rezistencës dhe dhunës gjatë përpjekjes për lirinë e gruas, përmes gjuhës poetike te Assia Djebar.”

Ekipi kërkimor “Letërsi e gjuhës frënge” do të zhvillojë  konferencën me titull
Njohja e rezistencës dhe dhunës gjatë përpjekjes për lirinë e gruas, përmes gjuhës poetike te Assia Djebar. 
 
Datë: 19 Maj 2023
Ora: 10:30
Salla: Argjiro
 
Faleminderit!