ANGLISHT, ORARI MËSIMOR I RISHIKUAR, VITI I, SEMESTRI I, MASTER I SHKENCAVE, MËSUESI