Bashkëbisedim letrar me autorin Emilios Solomou.

Njoftim !

 
Ditën e premte datë 19.11.2021, ora 12:00 pranë sallës Argjiro në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohet bashkëbisedim letrar me autorin Emilios Solomou.