Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II në Gjuhe Angleze