Bëhu një përkthyes i mirë i Gjuhës Ruse, që të investosh në fushën e bukur të Turizmit me perspektivë për të ardhmen tënde!

Bëhu një përkthyes i mirë i Gjuhës Ruse, që të investosh në fushën e bukur të Turizmit me perspektivë për të ardhmen tënde!

Industria e turizmit zë një vend të rëndësishëm në ekonominë e vendit tonë dhe është një burim i madh dhe i rëndësishëm për zhvillimin e tij. Turizmi krijon vende pune, gjeneron mundësinë tregtare, krijon kapacitete të rëndësishme të cilat promovojnë përparësitë për ruajten mjedisore dhe larminë kulturore.

Bëhu një përkthyes i mirë, që të investosh në këtë fushë të bukur me perspektivë për të ardhmen tënde!

Zgjidh FGJH!

Zgjidh Gjuhën Ruse!

Bëhu një përkthyes i mirë i Gjuhës Ruse, që të investosh në fushën e bukur të Turizmit me perspektivë për të ardhmen tënde!