Bisedë me përkthyesin e veprës së Dante Alighieri-t

Departamenti i Gjuhës Italiane me rastin e Dantedì (dita kombëtare kushtuar shkrimtarit italian Dante Alighieri) organizon takimin-bisedë me përkthyesin e veprës së Dantes “FERRI”.
Takimi do të zhvillohet në datën 25.03.2022, ora 11:30 pranë Bibliotekës “Argjiro”, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.