DEPARTAMENTI I ANGLISHTES, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I