Departamenti i Gjuhës Gjermane të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

Departamenti i Gjuhës Gjermane të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja së bashku me Ambasadën Gjermane në Tiranë organizojnë një aktivitet të përbashkët me rastin e Ditës së Europës.

Zoti Enrico Günther, atashe i kulturës së Ambasadës Gjermane do të referojë rreth temës “Gjermania, Shqipëria dhe Bashkimi Europian”.

Në vijim studentët e Departamentit të Gjuhës Gjermane kanë mundësi të diskutojnë rreth temës.

Aktiviteti zhvillohet më 9 maj 2019, në orën 11:30 – 13:00, në mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, në sallën Europa.

Die Germanistikabteilung der Fremdsprachenfakultät gemeinsam mit der Deutschen Botschaft in Albanien freuen sich anlässlich des Europatages den Vortrag von Herrn Enrico Günther, Kulturreferent der Deutschen Botschaft zum Thema “Deutschland, Albanien und die Europäische Union” ankündigen zu können.

Anschließend folgt eine Diskussion mit Studierenden der Germanistikabteilung.

Die Veranstaltung findet am 09. Mai 2019, von 11:30-13:00 Uhr in der Fremdsprachenfakultät, Raum “Europa” statt.