Departamenti i Gjuhës Spanjolle – Stafi

Përgjegjës i departamentit

11

Dr. SERXHO RAMA

Pergjegjes I Departamentit të Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Dr. Serxho Rama, është i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Spanjolle, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune  16 vjeçare si pedagog Me shume

Prof.Dr. Anastasi Prodani

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Dr. Viola Biti

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Dr. Admira Nushi

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Dr. Majlinda ABDIU

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Dr. Flavia KABA

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Dr. Mimoza Puto

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Msc. Edlira Gabili

Pedagoge në Departamentin e Spanjishtes
Më shumë

Aida Myrto

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Elsa Bakshevani

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Fatmir Xhaferi

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Nuria Rodrigez

Lektore spanjolle
Më shumë

Panuela Tresa

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Ina Doda

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Andia Dani

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Alba Beqaj

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Sandra Gjoka

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë

Kamela Marku

Pedagog I jashtëm I Gjuhës Spanjolle
Më shumë