Doktorantët në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja-UT në Ditën Studimore të rradhës, me temë: Zgjedhja e korpusit studimor:Kërkimi në mësimdhënien e gjuhëve të huaja

👉✍️Doktorantët në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja-UT në Ditën Studimore të rradhës, me temë: Zgjedhja e korpusit studimor:Kërkimi në mësimdhënien e gjuhëve të huaja, nën drejtimin e Prof.Dr. Esmeralda Kromidha. Aktiviteti, cili u zhvillua në Laboratorin DiPLLing-FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen e një formimi sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj.