Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës ofron programe studimi që bazohen në politikën shumëgjuhësore dhe kulturore

🏫Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës ofron programe studimi që bazohen në politikën shumëgjuhësore dhe kulturore. 📚
🧑🏻👩🏻Studentët kanë mundësi të përfundojnë studimet e tyre në profesionin e mësimdhënies, përkthimit, interpretimit, komunikimit, studimeve gjuhësore me aftësi komunikimi në 2 (dy) dhe 3(tri) gjuhë të huaja.📕📗
Ata kanë mundësinë e përzgjedhjes mes gjuhës: angleze, italiane, gjermane, franceze, spanjolle, greke, turke, ruse, dhe gjuhëve të tjera si: kinezishte, maqedonishte, kroatishte, serbishte, arabishte, bullgarishte, rumanishte, hebraishte, polonishte, ukrainishte, sllovakishte dhe azerbajxhanishte.
🇬🇧🇮🇹🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇬🇷🇹🇷🇷🇺
🇨🇳🇲🇰🇭🇷🇷🇸🇸🇦🇧🇬🇷🇴🇮🇱🇵🇱🇺🇦🇸🇰🇦🇿
👉🏻Në kurrikula, gjuha e huaj bazë e programit të studimit si: anglishte, frëngjishte, italishte, gjermanishte, greqishte, spanjishte, turqishte, rusishte, është prioritet për studentët por përzgjedhja e njërës prej gjuhëve te tjera më pak të folura/të mësuara është një vlerë e shtuar për ta për t’u integruar më shpejt në tregun e punës vendas e të huaj, ku shkëmbimet me botën rriten gjithmonë e më shumë e zhvillimi ekonomik kërkon në hap të parë negociatorë të mirë në gjuhë të huaja në fusha të ndryshme.📚