Grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Frenge.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Frenge.

sezon ekstra MASTER tre profilet 2020(1)